opiniones, quejas y debate
La gente quiere opinar

Xevi Canal Molas - Arquitecte Técnic /Aparellador a Olot, La Garrotxa

Estudio de Arquitectos técnicos en Olot - Girona

Professional autónom dedicat al món de l'arquitectura i la construcció.
Situat a la Zona d'Olot, Comarca de la Garrotxa.
Porto més de 10 anys d'experiéncia en aquest sector i els treballs més habituals son els següents.

1. Treballs d’Edificació i Urbanització

2. Treballs de Seguretat

3. Treballs de Gestió

4. Altres Treballs

5. Tramitació Administrativa

6. Treballs per a l'Administració

SERVEIS QUE OFEREIXO:

1. TREBALLS D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ

1.1. Treballs d'edificació

1.1.1. Projecte tècnic

1.1.2. Direcció de l’obra

1.1.3. Direcció d’execució de l’obra

1.1.4. Direcció d’obres menors i documentació tècnica

1.1.5. Treballs complementaris

1.2. Treballs de desconstrucció d’edificacions (enderrocs)

1.2.1. Redacció del projecte

1.2.2. Direcció facultativa de les obres de desconstrucció

1.2.3. Permanència en treballs de desconstrucció

1.3. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició

1.4. Treballs de decoració

1.5. Projecte parcial de càlcul d’estructures

1.6. Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents

1.7. Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental

1.8. Redacció del pla d'emergència

1.9. Projecte d’instal·lació de grua

1.10. Treballs per a la instal·lació de la bastida: Pla de muntatge

1.11. Treballs per a construccions efímeres

1.12. Llibre de l'edifici

1.13. Treballs d’urbanització

1.13.1. Projectes d’obres d’urbanització

1.13.2. Direcció facultativa de les obres

1.13.3. Treballs complementaris

1.14. Treballs de parcel·lacions

1.14.1. Redacció de la documentació de la parcel·lació

1.14.2. Replanteig

1.15. Treballs de reparcel·lacions

2. TREBALLS DE SEGURETAT

2.1. Treballs de seguretat

2.2. Estudi de seguretat i salut

2.3. Estudi bàsic de seguretat i salut

2.4. Coordinació de la seguretat en la fase de projecte

2.5. Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra

3. GESTIÓ

3.1. Gestió del projecte (project management)

3.1.1. Gestió del projecte

3.1.2. Plantejament del projecte

3.1.3. Auditoria del projecte

3.1.4. Control econòmic de l’obra

3.1.5. Petició i comparació d’ofertes i contractació d'oficis

3.2. Gestió de la construcció (construction management)

4. ALTRES TREBALLS

4.1. Aixecaments planimètrics

4.1.1. Amidament de terrenys

4.1.2. Amidament de solars

4.1.3. Amidament d’edificis

4.2. Amidaments i valoració d’obra executada

4.3. Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol

4.4. Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol

4.5. Memòria valorada

4.6. Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis

4.6.1. Partió de terrenys, solars i edificis

4.6.2. Replanteig de terrenys, solars i edificis

4.7. Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències

4.7.1. Reconeixement de terrenys i construccions

4.7.2. Consultes

4.7.3. Examen de documents, títols, plànols, etc

4.7.4. Diligències

4.8. Informes, dictàmens i certificats

4.8.1. Informe

4.8.2. Dictamen

4.8.3. Certificat

4.9. Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç i consolidació

4.10. Test de l’edifici (TEDI)

4.11. Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i els altres elements exteriors

4.12. Actuacions pericials o arbitrals

4.12.1. Peritatges judicials

4.12.2. Arbitratges

4.13. Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats

4.14. Valoració d’un terreny, edifici o solar

4.15. Inspecció i comprovació de les instal·lacions

4.16. Treballs tècnics en la fabricació de materials per a la construcció

5. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

5.1. Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO)

5.1.1. Qualificació provisional

5.1.2. Qualificació definitiva

5.2. Tramitació de llicència d'obres

5.3. Tramitació de comptadors provisionals d’obra

5.4. Tramitació de l'alta de l’IBI

5.5. Tramitació de la llicència de 1a ocupació

5.6. Tramitació de comptadors comunitaris

5.7. Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

5.8. Tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’habitatge usat

5.9. Altres tràmits davant de l’Administració

6. TREBALLS PER A L'ADMINISTRACIÓ

Estudio de Arquitectos técnicos en Olot - Girona

Estudio de Arquitectos técnicos

Avinguda Estació, 20
17800 - Olot
Olot, Girona
636 09 57 15
Indizze: 120 puntos
¿le gusta esta empresa?, ¿le da un voto positivo?:

La empresa en el directorio

Vídeos, arquitectura técnica

Avinguda Estació, 20, 17800, Olot, Girona, España

Servicios de arquitectura técnica en Olot y Girona

Inspecció Tècnica d'edificis, Gestió de projectes, Reformas, Assessorament, Cedul·la d'habitabilitat, Certificats d'eficiéncia energética, Prevenció de riscos laborals, Coordinador de Seguretat i Salut, Obra nova, Direcció d'obres, Control de qualitat dels materials, Valoracions, Peritatges, Gestió d'obra, Pressupostos, Amidaments, Instal·lacions, Vivendes unifamiliars, Vivendes plurifamiliars, Lloguers, Promotor, Construcció, Estudis de viabilitat, Urbanisme.

Al estar en Olot tambi�n le pueden interesar servicios como Estudio de Arquitectos técnicos cerca de Riudaura, Preses, Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Vallfogona de Ripollés, Santa Pau y Argelaguer.

Publica tu opinión sobre Xevi Canal Molas

Enviar un comentario nuevo
El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.
CAPTCHA de imagen
Enter the characters shown in the image.